Kontakt

Kontakt

Lokalny sprzedawca zapewnia pomoc w wyborze produktu, udziela informacji o cenach oraz zapewnia pomoc techniczną, obsługę i serwis urządzenia. W razie dodatkowych pytań, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

Jeżeli przedstawiciel lokalny nie może udzielić szczegółowych informacji lub zapytanie nie jest związane z zakupem naszych produktów w Wielkiej Brytanii lub Irlandii, można skontaktować się bezpośrednio z firmą Stovax lub Gazco:

Stovax

Falcon Road
Sowton Industrial Estate
Exeter, Devon
EX2 7LF

Telefon
Obsługa klienta: +44 (0)1392 261913
Pomoc techniczna: +44 (0)1392 261990

Faks: +44 (0)1392 261974

Email: exportsales@stovax.com

Gazco

Osprey Road
Sowton Industrial Estate
Exeter, Devon
EX2 7JG

Telefon
Obsługa klienta: +44 (0)1392 261913
Pomoc techniczna: +44 (0)1392 261990

Faks: +44 (0)1392 261974

Email: exportsales@stovax.com