Najczęściej Zadawane Pytania

Najczęściej Zadawane Pytania

Wybierz jedno z pytań poniżej

Jak długo trwa okres gwarancji i co ona obejmuje?

Produkty Stovax są objęte dwuletnią gwarancją. Gwarancja dwuletnia obowiązuje wyłącznie w przypadku przeglądu urządzenia 12 miesięcy po instalacji i nie obejmuje normalnego zużycia części i materiałów eksploatacyjnych, takich jak szyba, cegły ogniotrwałe, ruszt, ogranicznik polan, deflektor i sznur uszczelniający oraz przypadków użycia niedozwolonego opału, np. koksu naftowego. Elementy odlewane konstrukcji piecyków żeliwnych i drzwi żeliwne piecyków stalowych są objęte pięcioletnią gwarancją. Nie obejmuje ona normalnego zużycia części, takich jak ruszt, szyber, ogranicznik polan i deflektor. Gwarancja pięcioletnia obowiązuje wyłącznie w przypadku przeglądu urządzenia 12 miesięcy po instalacji i co roku przez kolejne lata.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Gwarancja.

Czy kupowanie produktów Stovax on-line jest zalecane?

Nie. Zalecamy zakupy u lokalnego sprzedawcy, który zapewnia profesjonalną pomoc w doborze i instalacji urządzenia, a także pomoc techniczną, obsługę i serwis urządzenia.

Znajdź najbliższego sprzedawcę.

Jakie są wymagane czynności obsługowe piecyka uniwersalnego lub opalanego drewnem?

Po zakończeniu sezonu grzewczego, poza czyszczeniem komina, piecyk wymaga rocznego przeglądu, który obejmuje demontaż, przegląd i czyszczenie wszystkich części urządzenia. Zalecane jest wykonanie tych czynności przez serwisanta, przy czym mogą być one wykonane przez użytkownika zgodnie z dołączonymi instrukcjami.

Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego sprzedawcy Stovax.

W przypadku samodzielnej obsługi urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:

COROCZNA OBSŁUGA PIECYKÓW I KOMINKÓW UNIWERSALNYCH I OPALANYCH DREWNEM

Czynności obsługi danego urządzenia zostały omówione w instrukcji dołączonej do urządzenia. Kopię instrukcji obsługi można pobrać lub wyświetlić w dziale Dane techniczne.

Poniżej znajdują się zalecenia ogólne:

 • Odczekać aż urządzenie całkowicie ostygnie.
 • Wyjąć wszystkie elementy wewnętrzne, deflektor, cegły ogniotrwałe, ruszt i popielnik. Zachować szczególną ostrożność, ponieważ cegły w miarę użytkowania stają się kruche.
 • Usunąć popiół i zanieczyszczenia z wnętrza urządzenia (Stovax oferuje specjalną przystawkę do odkurzacza - Ashclean).
 • Oczyścić wewnętrzną powierzchnię za pomocą szczotki drucianej i skrobaka. Usunąć pozostałe zanieczyszczenia.
 • Oczyścić ruszt i pozostałe części rusztu szczotką drucianą oraz sprawdzić i wymienić uszkodzone części.
 • Oczyścić cegły ogniotrwałe miękką szczotką, sprawdzić stan i wymienić uszkodzone cegły (z czasem mogą wystąpić drobne uszkodzenia).
 • Zamontować wszystkie oczyszczone części i części zamienne.
 • Zdjąć szybę z drzwi i usunąć zużyty lub uszkodzony sznur uszczelniający.
 • Usunąć klej z rowka montażowego sznura uszczelniającego.
 • Wymienić sznur uszczelniający używając kleju odpornego na działanie temperatury i zamontować szybę.
 • Nasmarować mechanizm zaczepu i sworznie zawiasów drzwi
 • W celu poprawy wyglądu piecyka lub kominka, dostępne są farby w aerozolu i środki czyszczące dla większości powierzchni malowanych. Powierzchnie emaliowane czyścić miękką i wilgotną ściereczką.

Stovax oferuje szereg produktów do pielęgnacji i czyszczenia, ułatwiających wykonanie corocznych przeglądów. Wszystkie produkty są dostępne u lokalnego sprzedawcy Stovax.

Kto może zainstalować piecyk?

Piecyk może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego odpowiednie certyfikaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego sprzedawcy Stovax.

Czy piecyk może być podłączony do centralnego ogrzewania?

Kilka modeli Stovax jest wyposażonych w opcjonalny kocioł, który umożliwia podgrzanie wody użytkowej oraz ogrzewanie pomieszczeń.

Najnowsze piecyki Stockton HB zostały wyposażone w zintegrowany kocioł o wysokiej sprawności, który może służyć do zasilania nawet 19 grzejników, a także jako źródło ciepłej wody użytkowej.

Co to jest system czystego spalania?

System czystego spalania polega na wprowadzaniu ciepłego powietrza do komory paleniska tuż nad ogniem.

Powoduje to dopalanie niespalonych węglowodorów w strumieniu dymu i zapewnia nie tylko czyste, bezdymne spalanie (mniejsza liczba cząstek sadzy jest usuwana przez komin do atmosfery), ale także prawie dwukrotnie większą sprawność spalania przy takiej samej ilości paliwa.

Wiąże się to również z dodatkowymi korzyściami estetycznymi w postaci intensywnych płomieni.

Co to jest kurtyna gorącego powietrza?

Jest to funkcja, która wykorzystuje odpowiednio umieszczone otwory wentylacyjne do zasysania powietrza z zewnątrz do przemywania szyby wewnątrz kominka. Zapewnia ona czystość szyby i poprawia estetykę urządzenia grzewczego.

Jaka jest sprawność piecyków uniwersalnych i opalanych drewnem?

Nowoczesne piecyki są bardziej wydajne i zaawansowane, niż produkowane kilka lat temu i możliwe jest uzyskanie sprawności na poziomie 75 - 80%.

Na przykład piecyk o wsadzie paliwa netto równym 6,5 kW i mocy 5 kW zapewnia sprawność rzędu 77%.

Za wyjątkiem kilku szczególnych przypadków, sprawność piecyków Stovax została zweryfikowana zgodnie z wymaganiami systemu CE.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do otwartych kominków lub palenisk, piecyk ma szczelne drzwi i przewody kominowe, a więc nie pobiera ciepła do komina z innych źródeł, takich jak grzejniki lub grzejniki akumulacyjne. Oznacza to, że kominek nie powoduje strat energii, także wtedy, gdy nie jest użytkowany.

Jak jest różnica pomiędzy urządzeniem uniwersalnym, a opalanym drewnem?

Drewno spala się optymalnie na warstwie popiołu z powietrzem doprowadzanym od góry. Węgiel i paliwa bezdymne spalają się optymalnie na ruszcie, z powietrzem doprowadzanym od dołu, gdzie popiół spada do popielnika umieszczonego poniżej.

Modele opalane drewnem są wyposażone w płaskie paleniska, natomiast modele uniwersalne obejmują ruszty, które również umożliwiają utworzenie warstwy popiołu w przypadku opalania drewnem.

Jaki rozmiar piecyka jest wymagany do ogrzania pomieszczenia?

W celu osiągnięcia komfortowej temperatury pomieszczenia na poziomie 21ºC dla temperatury zewnętrznej 0ºC, wymagana jest moc grzewcza około 1 kW na każde 14 metrów sześciennych pomieszczenia.

Zmierz długość, szerokość i wysokość pomieszczenia i pomnóż uzyskane wartości.

Na przykład pomieszczenie o długości 7 m, szerokości 4 m i wysokości 2,5 m ma kubaturę 70 metrów sześciennych. Wartość ta podzielona przez 14 oznacza, że wymagany jest piecyk o mocy 5 kW.

Jest to jedynie wartość przybliżona, czynniki takie jak liczba ścian zewnętrznych, rozmiar i typ okien, stan domu, mogą wpływać na wymaganą moc urządzenia grzewczego.

Przed podjęciem decyzji o zakupie należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą Stovax.