Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Stovax Limited (zwana dalej Firmą) zobowiązuje się do ochrony prywatności i danych osobowych.

Polityka prywatności obejmuje zasady gromadzenia danych osobowych i ich przetwarzania. Poniżej zostały omówione zasady i praktyki dotyczące danych osobowych i postępowania z nimi.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Data Protection Act z 1998 (zwana dalej Ustawą), administratorem danych jest Stovax Group Limited, firma zarejestrowana w Wielkiej Brytanii pod numerem 07127090 z siedzibą Falcon Road Sowton Industrial Estate Exeter, Devon EX2 7LF.

Osobą odpowiedzialną za kwestie związane z Ustawą jest Andrew Walker, dostępny pod adresem privacy@stovax.com.

GROMADZONE DANE

Firma może gromadzić i przetwarzać następujące dane:

 • Dane podane podczas rejestracji użytkownika na stronie www.stovax.com lub w formularzach dostępnych na Stronie.
 • Dane podane podczas rejestracji produktu na Stronie.
 • Dane podane podczas zapytania o towary, usługi i informacje.
 • Dane podane przy korespondencji (także drogą elektroniczną).
 • Dane podane podczas rozmów telefonicznych. Firma ma prawo do prowadzenia rejestrów udostępnianych danych.
 • Dane podane podczas badań ankietowych, promocji lub losowań nagród. Firma może wysłać zapytanie o wypełnienie ankiety do celów badawczych, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku na nie odpowiadać.
 • Szczegółowe informacje dotyczące wizyt na Stronie, między innymi dane ruchu, lokalizacji, dzienniki i inne dane dotyczące komunikacji, wymagane do celów badawczych lub innych oraz zasoby, do których Użytkownik uzyskał dostęp na stronie.
 • Dane uzyskane od osób trzecich zgodnie z Ustawą.

ADRESY IP I CIASTECZKA

Firma może gromadzić dane o komputerze Użytkownika, jego adresie IP, systemie operacyjnym i typie przeglądarki internetowej, w celu raportowania danych reklamodawcom. Obejmują one dane statystyczne dotyczące wykonywanych czynności i modeli przeglądania strony, bez szczegółowych danych dotyczących indywidualnych osób.

Z tego samego względu Firma może gromadzić informacje o ogólnym wykorzystaniu Internetu poprzez użycie ciasteczek przechowywanych na twardym dysku komputera. Ciasteczka zawierają dane przenoszone na twardy dysk komputera użytkownika. Pomagają one w usprawnieniu działania Strony i zapewniają lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Ciasteczka umożliwiają:

 • Ocenę liczby odwiedzających i modele przeglądania Strony;
 • Gromadzenie informacji o preferencjach Użytkownika i dostosowanie Strony do potrzeb indywidualnych osób;
 • Przyspieszenie wyszukiwania;
 • Rozpoznanie Użytkownika podczas powtórnej wizyty na Stronie.

Zapisywanie ciasteczek może być wyłączone z poziomu ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie ciasteczek może uniemożliwić dostęp do niektórych sekcji Strony. Jeżeli ciasteczka nie zostały wyłączone z poziomu przeglądarki internetowej, system może zapisać ciasteczka na dysku twardym podczas wizyty lub logowania na Stronie.

Ciasteczka mogą być również wykorzystane przez reklamodawców, bez kontroli Firmy.

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgromadzone dane mogą być przenoszone i przechowywane w ramach i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą być również przetwarzane przez pracowników zatrudnionych przez Firmę lub jej dostawców w ramach i poza EOG. Pracownicy mogą między innymi przetwarzać dane dotyczące płatności i świadczyć usługi pomocy technicznej. Podanie danych osobowych oznacza zgodę na transfer, przechowywanie i/lub przetwarzanie danych. Firma podejmie wszelkie działania zapewniające przetwarzanie danych w bezpieczny sposób, zgodnie z polityką prywatności.

Wszelkie informacje dostarczane drogą elektroniczną lub umieszczone na Stronie są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do Firmy lub osób trzecich, które posiadają wymagane upoważnienia.

Hasło nadane przez system lub wybrane przez Użytkownika, zapewniające dostęp do określonych sekcji Strony należy traktować jako poufne i nie należy go udostępniać osobom trzecim.

Transmisja danych w sieci Internet nie jest w pełni bezpieczna. Firma podejmie wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, jednak nie może zagwarantować bezpieczeństwa danych transmitowanych na Stronę, co stanowi odpowiedzialność Użytkownika. Po odebraniu danych, stosowane są procedury i funkcje bezpieczeństwa w celu ograniczenia dostępu osób nieupoważnionych do danych.

WYKORZYSTANIE DANYCH

Dane mogą być wykorzystane w następujący sposób:

 • Ułatwienie dostępu do towarów i usług udostępnianych przez osoby trzecie na Stronie.
 • Prezentacji zawartości Strony w najlepszy możliwy sposób dla danego komputera i Użytkownika.
 • Dostarczenie informacji, produktów i usług, w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych.
 • Realizacja zobowiązań i przestrzeganie należnych praw wynikających z zawartych umów.
 • Umożliwienie użycia interaktywnych funkcji Strony.
 • Zawiadomienie o zmianach na Stronie, towarów i/lub usług.
 • Na wyraźną zgodę Użytkownika, Firma może wykorzystać dane do kontaktu drogą elektroniczną (faks, telefon, e-mail lub SMS) w celu dostarczenia informacji o towarach i usługach, które mogą stanowić obiekt zainteresowania użytkownika, które są podobne, uzupełniają lub mogą usprawnić towary zakupione u dystrybutora lub sprzedawcy (szczegółowe informacje o towarach są dostarczane podczas rejestracji produktu lub w inny sposób). Ten rodzaj danych jest traktowany jako „Aktualizacje produktów”.
 • Firma i/lub osoby mogą wykorzystać dane osobowe w celu kontaktu drogą elektroniczną i dostarczenia informacji o interesujących towarach i usługach, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
 • Jeżeli dane osobowe nie mogą być wykorzystywane lub przekazywane osobom trzecim do celów marketingowych, należy poinformować o tym Firmę.

Dane osobowe nie są ujawniane reklamodawcom, przy czym mogą być udostępniane zbiorcze dane dotyczące użytkowników (np. dane, mówiące ilu mężczyzn w wieku poniżej 30 lat kliknęło reklamę w danym dniu). Dane zbiorcze mogą być wykorzystane przez reklamodawców w celu uzyskania dostępu do użytkowników np. z danego rejonu. Dane osobowe mogą być wykorzystane do spełnienia wymagań reklamodawców, poprzez wyświetlanie ich reklam docelowej grupie odbiorców.

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione dowolnemu członkowi grupy, tj. firmom zależnym, spółce holdingowej i jej firmom zależnym, zgodnie z par. 1159 ustawy UK Companies Act z 2006 roku.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom trzecim:

 • W przypadku sprzedaży lub kupna przedsiębiorstwa lub aktywów, gdzie dane osobowe mogą zostać ujawnione przyszłemu sprzedawcy lub nabywcy przedsiębiorstwa lub aktywów.
 • Jeżeli Firma lub wszystkie jej aktywa zostaną zakupione przez osoby trzecie, dane osobowe klientów będą stanowiły aktywa zbywalne.
 • W przypadku obowiązku ujawnienia lub współdzielenia danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub w celu wprowadzenia w życie lub zastosowania warunków używania strony internetowej i/lub innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Firmy, klientów i osób trzecich. Obejmuje to wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami, np. agencjami informacji kredytowej i agencjami zapobiegania oszustwom, do celów ochrony i zapobiegania
 • oszustwom, ograniczenia ryzyka kredytowego i ścigania dłużników.
 • W przypadku wykorzystania serwerów osób trzecich do przechowywania danych osobowych.
 • W inny sposób określony w niniejszej polityce prywatności.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. Użytkownik zostanie poinformowany (przed zgromadzeniem danych), czy zostaną one wykorzystane lub ujawnione osobom trzecim do celów marketingowych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Firmą: Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England, EX2 7LF.

Na Stronie mogą być zawarte linki do stron klientów, dystrybutorów, sprzedawców, dostawców, reklamodawców, współpracowników i osób trzecich. W przypadku skorzystania z linków, należy pamiętać, że każda ze stron może prowadzić inną politykę prywatności, a Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności, zawartość lub działanie tych stron. Należy zapoznać się z polityką prywatności i warunkami używania strony internetowej przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

DOSTĘP DO DANYCH

Umowa o ochronie danych osobowych zapewnia prawo do wglądu w dane osobowe. Żądanie wglądu w dane osobowe może być objęte opłatą w wysokości £10 na pokrycie kosztów udostępnienia aktualnych i rzetelnych danych osobowych.

Użytkownik może zażądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wszelkie zmiany polityki prywatności zostaną ogłoszone na tej stronie i w stosownych przypadkach zostanie wysłana informacja drogą elektroniczną. Zaleca się okresowe sprawdzenie treści polityki prywatności.

KONTAKT

Pytania, uwagi i żądania dotyczące polityki prywatności można zgłaszać na adres: Andrew Walker, Stovax Ltd, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, England, EX2 7LF.