Rejestracja Produktu

Rejestracja Produktu

Wypełnij i wyślij poniższy formularz, aby zarejestrować nowo zakupiony produkt Stovax lub Gazco.
Do rejestracji produktu wymagany jest numer seryjny. Informacje dotyczące lokalizacji numeru seryjnego znajdują się w instrukcji obsługi.

Rejestracja produktu ułatwia nam powiadamianie Cię o corocznych przeglądach urządzenia oraz umożliwia Ci
dostęp do informacji o nowych akcesoriach i produktach, które zapewnią jeszcze większą satysfakcję z użytkowania nowego kominka.
Rejestracja ułatwia również realizację procedury gwarancyjnej. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Gwarancja.