Kominy i Przewody Kominowe

Kominy i Przewody Kominowe

Rodzaj komina lub przewodu kominowego determinuje wybór urządzenia grzewczego.

Aby ułatwić wybór właściwego urządzenia grzewczego, należy skorzystać z pomocy na stronie ułatwiającej identyfikację posiadanego systemu kominowego.

Brak komina nie wyklucza możliwości instalacji kominka.

Rodzaje kominów i przewodów kominowych właściwe dla danego urządzenia zostały podane na stronie produktu.

Komin ceglany lub kamienny (kategoria 1)

brick stone chimney
Tradycyjny komin można łatwo rozpoznać, ponieważ jego część wystaje poza obrys dachu i jest zakończona nasadą kominową lub daszkiem. Ten typ komina pracuje na zasadzie obiegu naturalnego ogrzanego powietrza i umożliwia usunięcie produktów spalania do komina.

Kominy prefabrykowane (kategoria 1 i 2)

pre-fabricated flues
Kominy tego typu zakończone są nasadą kominową. Niektóre są wykonane w całości z metalu, inne mogą być zakończone krótką prostokątną nasadą (bez elementów komina wystających poza powierzchnię dachu). Kominy te zapewniają obieg ogrzanego powietrza w takim samym zakresie, jak kominy ceglane lub kamienne.

Komin betonowy prefabrykowany (kategoria 2)

pre cast flue
Większość nowoczesnych domów jest wyposażona w kominy tego typu. Można je łatwo rozpoznać poprzez metalową nasadę komina lub podniesiony wylot na kalenicy dachu. Obieg naturalny ogrzanego powietrza powoduje usuwanie produktów spalania do komina.
Kominy te są zwykle bardzo płytkie, więc często wymagają zastosowania kominka o mniejszej głębokości. Urządzenia o większej głębokości mogą być instalowane po zastosowaniu elementu dystansującego lub dodatkowego występu kominka.

Przewody kominowe zasilane (bez konieczności stosowania komina)

powered flue

Połączenie systemu kominowego z zasilaniem zewnętrznym zapewniającym usuwanie produktów spalania poprzez przewody kominowe na zewnątrz. System umożliwia użycie trzech kolan, co ułatwia wybór miejsca montażu. Kominek nie musi być montowany na ścianie zewnętrznej.

Kominki elektryczne (bez konieczności stosowania komina)

electric flue
Gazco jest producentem kominków elektrycznych, które nie wymagają użycia komina czy przewodów kominowych.