Korzyści ze Spalania Drewna dla Środowiska

Korzyści ze Spalania Drewna dla Środowiska

Kominki Opalane Drewnem Zapewniają Energię o Neutralnej Emisji

Kominki opalane drewnem zapewniają energię o neutralnej emisjiSpalanie drewna jest korzystne pod względem ekologicznym, ponieważ ilość dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery jest taka sama jak absorbowana przez drzewa w okresie ich wzrostu.

Drewno stanowi odnawialne źródło energii, w szczególności jeżeli pochodzi z plantacji i upraw leśnych. Do uzyskania optymalnych rezultatów spalania, polana powinny być sezonowane przez 2 lata do wilgotności poniżej 20%. Sezonowane polana zapewniają nie tylko dwukrotnie większą wydajność spalania niż świeżo ścięte drewno, ale pozwalają również uniknąć nagromadzenia smoły w przewodach kominowych.

Drewno drzew liściastych ma około dwukrotnie większą wartość opałową niż drewno drzew iglastych.

Burning woodPo prawej stronie przedstawiono fotografię wykonaną przez szybę komnika z certyfikatem CE opalanego drewnem, wykorzystującego zaawansowane technologie spalania. Płomienie są duże, wyraźne i półprzezroczyste, całkowicie różne od ciemnych, nieprzejrzystych, nierównomiernych płomieni charakterystycznych dla otwartych kominków.

Niewielkie strumienie i drobne płomienie w górnej części przepływają od niewielkich otworów dopływu powietrza spalania w górnej części komory paleniska.

Nowoczesne kominki opalane drewnem zapewniają czyste spalanie i wyższą skuteczność niż starsze modele tradycyjne, a wygląd płomieni jest naprawdę niepowtarzalny.

Wybór kominka opalanego drewnem z certyfikatem CE zapewnia oszczędność drewna, redukuje ilość dymu i pozwala ciężyć się widokiem płomieni przez całą zimę.

Korzyści z neutralnej emisji

Organizacja leśnictwa w Wielkiej Brytanii zaleca posadzenie milionów drzew rocznie w celu pokrycia dodatkowych 4% powierzchni, równej 30 tysiącom boisk do piłki nożnej, w celu zwiększenia łącznej powierzchni lasów w Wielkiej Brytanii do 16%.

Według instytutu technologii paliw stałych, polana stanowią najtańsze źródło energii. Koszt jednego kW energii wynosi około 0,10 zł. W porównaniu, koszt jednego kW energii wynosi 0,12 zł dla antracytu, 0,17 zł dla gazu ziemnego, 0,19 zł dla oleju opałowego, 0,23 zł dla gazu LPG i 0,30 zł dla energii elektrycznej.