Rozpalanie Kominka

Rozpalanie Kominka

Kominki na polana

Stockton 5

Rozpalanie kominka:

 • Otworzyć regulatory dopływu powietrza pierwotnego i uruchomić kurtynę gorącego powietrza.
 • Umieścić podpałkę lub papier z drewnem rozpałkowym na ruszcie i zapalić podpałkę lub papier.
 • Pozostawić drzwi uchylone do momentu rozpalenia i nagrzania szyby, co pozwoli uniknąć powstawania skroplin.
 • Dodać większe kawałki drewna, aby rozpalić ogień. Zbyt duża liczba polan może stłumić ogień.
  Zamknąć drzwi.
 • Po rozpaleniu ognia zamknąć regulator dopływu powietrza pierwotnego. Kurtyna umożliwia regulację prędkości spalania po osiągnięciu temperatury roboczej urządzenia.

Uzupełnianie opału:

 1. Otworzyć całkowicie regulatory dopływu powietrza pierwotnego i kurtyny.
 2. Rozłożyć żarzące się węgle na ruszcie, aby uzyskać równomierną warstwę (można dodać niewielką ilość drewna rozpałkowego, aby uzyskać płomień).
 3. Umieścić nowe polana w pojedynczej warstwie, zapewniając dostęp tlenu do całej warstwy paliwa. Gęsto ułożone polana palą się wolniej, powodując tlenie się drewna i powstawanie dużej ilości dymu.
 4. Nowe polana należy spalać intensywnie przez 3 – 5 minut przed zamknięciem regulatorów dopływu powietrza pierwotnego.
 5. Wyregulować intensywność spalania za pomocą regulatorów kurtyny. Nie zamykać regulatorów dopływu powietrza do momentu prawidłowego rozpalenia drewna.

 6. Uzupełniać opał rzadko i regularnie, co pozwoli zapewnić czyste i wydajne spalanie.

Porady:

 1. W miarę doświadczenia, należy dostosować metodę rozpalania piecyka do indywidualnych wymagań.
 2. Polana powinny być sezonowane i suche. Drewno drzew liściastych ma około dwukrotnie większą wartość opałową niż drewno drzew iglastych.
 3. Nie spalać dużej ilości paliwa przy zamkniętych regulatorach dopływu powietrza z kurtyny przez długi czas. Redukuje to efekt czystej szyby, powoduje nagromadzenie smoły i kreozotu w urządzeniu i przewodach kominowych oraz powoduje powstawanie dużej ilości dymu.
 4. Chwilowe spalanie w wysokiej temperaturze pozwala zredukować ilość smoły i kreozotu.
 5. Nie wkładać polan wyżej, niż najwyższy punkt ogranicznika polan lub powyżej wylotów powietrza wtórnego w tylnej części komory paleniska.
 6. Jasna i czysta komora paleniska oznacza, że spalanie przebiega w optymalnych warunkach.

Kominki na paliwa stałe

Rozpalanie kominka:

 1. Otworzyć całkowicie regulator dopływu powietrza pierwotnego i do połowy regulator kurtyny.
  Umieścić podpałkę lub papier z drewnem rozpałkowym na ruszcie i zapalić podpałkę lub papier.
 2. Pozostawić drzwi uchylone do momentu rozpalenia i nagrzania szyby, co pozwoli uniknąć powstawania skroplin.
  Dodać większe kawałki drewna, aby rozpalić ogień.
 3. Dodać paliwo. Można stosować antracyt, paliwa bezdymne, brykiet torfowy itp. odpowiednie dla urządzeń zamkniętych.
  Nie tłumić ognia.
 4. Zamknąć drzwi.

Uzupełnianie paliwa

 1. Usunąć popiół z warstwy paliwa.
 2. Całkowicie otworzyć regulatory dopływu powietrza pierwotnego, aby uzyskać żarzącą się warstwę przed dodaniem większej ilości paliwa.
 3. Spalać z dużą wydajnością przez kilka minut przed ustawieniem regulatora dopływu powietrza pierwotnego w odpowiednim położeniu.
 4. Uzupełniać opał rzadko i regularnie, co pozwoli zapewnić czyste i wydajne spalanie.

Porady:

 1. W miarę doświadczenia, należy dostosować metodę rozpalania piecyka do indywidualnych wymagań.
 2. Nie wkładać polan wyżej, niż najwyższy punkt ogranicznika polan lub powyżej wylotów powietrza wtórnego w tylnej części komory paleniska.
 3. Jasny ogień oznacza, że spalanie przebiega w optymalnych warunkach.