Wybór Kominka do Zabudowy

Wybór Kominka do Zabudowy

Pierwszy etap stanowi decyzja, czy spalane będą paliwa stałe, takie jak polana, paliwa bezdymne i antracyt, czy wymagany jest efekt płomienia z użyciem zasilania gazowego lub elektrycznego. Jeżeli kominek ma stanowić podstawowe źródło ogrzewania pomieszczenia, wymagana jest moc około 1 kW na każde 14 m³ pomieszczenia.

Kominki wielopaliwowe i opalane drewnem

Riva studio fire
Drewno spala się optymalnie na warstwie popiołu z powietrzem doprowadzanym od góry. Węgiel i paliwa bezdymne spalają się optymalnie na ruszcie, z powietrzem doprowadzanym od dołu, gdzie popiół spada do popielnika umieszczonego poniżej. Modele opalane drewnem są wyposażone w płaskie paleniska, natomiast modele wielopaliwowe obejmują ruszty, które również umożliwiają utworzenie warstwy popiołu w przypadku opalania drewnem.

Stovax oferuje szeroki wybór modeli tradycyjnych i nowoczesnych dostosowanych do większości domów z kilkoma opcjonalnymi ramami. Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji „Podstawowe informacje” na stronie każdego z produktów lub można użyć Wyszukiwarki produktu w celu wyszukania właściwego produktu.

Przeglądaj asortyment kominków wielopaliwowych i opalanych drewnem do zabudowy: kominki opalane drewnemlub kominki uniwersalne.

Kominki elektryczne

Riva Esprit electric fire
Łatwość użycia, natychmiastowe ciepło, realistyczny efekt płomienia oraz ukryty element grzejny o mocy 1 kW lub 2 kW z wentylatorem. Ponadto, moc urządzenia i ustawienia efektu płomienia można zmienić za pomocą pilota. Dla każdego modelu dostępne jest kilka wersji ramy, które można dopasować do wystroju wnętrza.

Przeglądaj kominki elektryczne do zabudowy.