Wybór Piecyka

Wybór Piecyka

Pierwszy etap stanowi decyzja, czy spalane będą paliwa stałe, takie jak polana, paliwa bezdymne i antracyt, czy wymagany jest efekt płomienia z użyciem zasilania gazowego lub elektrycznego. Jeżeli piecyk ma stanowić podstawowe źródło ogrzewania pomieszczenia, wymagana jest moc około 1 kW na każde 14 m³ pomieszczenia.

Piecyki i kominki wielopaliwowe i opalane drewnem

Huntingdon 30Drewno spala się optymalnie na warstwie popiołu z powietrzem doprowadzanym od góry. Węgiel i paliwa bezdymne spalają się optymalnie na ruszcie, z powietrzem doprowadzanym od dołu, gdzie popiół spada do popielnika umieszczonego poniżej. Modele opalane drewnem są wyposażone w płaskie paleniska, natomiast modele uniwersalne obejmują ruszty, które również umożliwiają utworzenie warstwy popiołu w przypadku opalania drewnem..Riva Vision Small

Stovax oferuje szeroki wybór modeli tradycyjnych i nowoczesnych dostosowanych do większości pomieszczeń i domów, ze zintegrowanymi zasobnikami wody do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji „Podstawowe informacje” na stronie każdego z produktów lub można użyć Wyszukiwarki produktu w celu wyszukania właściwego produktu.

Dodatkowe informacje o kominkach uniwersalnych i opalanych drewnem..

Przeglądaj kominki wielopaliwowe i opalane drewnem: Kominki tradycyjneKominki nowoczesne.

Piecyki elektryczne

Kominek elektryczny HuntingdonWiększość piecyków elektrycznych Gazco opartych jest na ich uniwersalnych odpowiednikach i charakteryzują się one taką samą lub bardzo podobną stylistyką. Oferują realistyczny efekt płomienia z symulowanymi płomieniami, a także ukryty pod kominkiem element grzejny o mocy 1 kW lub 2 kW z wentylatorem. Ponadto, moc urządzenia i ustawienia efektu płomienia można zmienić za pomocą pilota.

Przeglądaj kominki elektryczne: Kominki tradycyjne elektryczneKominki nowoczesne elektryczne.